Taiteilijajärjestön hajaannus, Ryhmä 10 Taiteilijajärjestön hajaannus, Ryhmä 10

Ote kuvanveistäjä Raimo Utriaisen puheenvuorosta jäsenkokouksessa, joka johti Kuopion Kuvataiteilijoiden järjestön hajaannukseen vuonna 1962:

"Tällaisessa Kuopion kokoisessa kaupungissa ei kuvataideseuralta voida edellyttää puhtaasti ammattilaisseuran tasoa, eikä tällä alustuksella siihen valitettavasti voida tähdätäkään. Mutta, kylläkin ripeästi kasvavan ja ehkä lähitulevaisuudessa yliopistokaupungiksi muuttuvan Kuopion toimintapiiriin, on lupa edellyttää korkeatasoisen 'harrastelija-ammattilaisseuran' -yhdistelmän syntymistä. - Se ei synny puheilla, vaan toimimalla. - On tunnettua, että seuran jäsenistössä on vakavasti harrastuksensa huomioivia yksilöitä. Tunnettua on myös, että jäsenten joukossa on joitakin rutiinin omaisella varmuudella asiaan suhtautuvia harrastelijoita. Tämä varmuus on monen herkemmän ja hartaamman yrittäjän kauhuna. - Edellä olevat esimerkit vain eräänlaisena osoituksena seuran sisäisestä, hedelmättömästä henkisestä kitkasta. Ars Libera seurana on kehittynyt sille lahoamisen asteelle, että vain töihin tarttuminen tai hajoaminen on edessä."

Kuvanveistäjä Raimo Utriaisen aloitteesta Ars Liberan syysnäyttelyä 1962 jurytettiin kovalla kädellä. Tarkoituksena oli terävöittää seuran ammatillista otetta ja karsia harrastelijat isoksi paisuneesta jäsenistöstä. Tämän seurauksena taiteilijajärjestö hajosi kahtia: oppositiossa olleet Utriaisen ympärille ryhmittyneet ammattitaiteilijat esiintyivät näyttelyissä itsenäisen Ryhmä 10 nimellä tulevien vuosien näyttelyissä. Hajaannus ei jäänyt pysyväksi, vaan kolmen vuoden kuluessa toiminta palasi ennalleen. Kaikki taiteilijat eivät kuitenkaan palanneet Ars Liberan riveihin, osa oli muuttanut Kuopiosta pois. Myös Utrianen pysyttäytyi jatkossa etupäässä pääkaupunkiseudulla.